LMS software

8c3a97c9211bb70503ddc9bcc164a97c.jpg8c3a97c9211bb70503ddc9bcc164a97c.jpg
Beschrijving Tijdgestuurde registratie van de meetwaardes verkregen uit de laserontvangers. De tijd kan ingesteld worden vanaf 1 seconde. Naast de registratie zorgt de software ook voor een directe berekening van de verschillen t.o.v. een nulmeting. Indien gewenst kunnen grenswaardes ingevoerd worden die de gebruiker direct waarschuwen bij te grootte deformaties. Deze waarschuwing vindt plaats grafisch of per SMS bericht.

Toepassingsgebieden: deformatiemetingen, on-line registratie van zettingen, op hoogtestellen constructie, etc.