Het Laser Monitoring Systeem (LMS) maakt het mogelijk zeer kleine verplaatsingen (vanaf 0,1mm) ten opzichte van een referentievlak te bepalen. Omdat de uitlezing tijd gestuurd is, is LMS zeer geschikt voor het monitoren van bijvoorbeeld deformaties.

Diverse ontvangers zijn aan elkaar te koppelen met een stuurkast. Alle ontvangers worden vrijwel gelijktijdig uitgelezen wat het mogelijk maakt met een zeer hoge frequentie (vanaf 1x per sec) meetgegevens te verzamelen. Ook langzaam bewegende objecten kunnen hiermee worden gemeten. Daar waar een hoge meetsnelheid, een hoge nauwkeurigheid en een betrouwbare meettechniek vereist wordt kan LMS zeker uitkost bieden.